دُنه Donnet

کمپانی Donnet-Denhaut در سال 1914 توسط Jérôme Donnet و François Denhaut در شهر پاریس برای تولید قایق های پرنده و هواپیما تاسیس شد. این کمپای در سال 1919 پس از رفتن François Denhaut از کمپانی به Donnet تغییر نام داد.

File:Donnet-Denhaut DD.8.jpg

در همین سال دونه کارخانه خودروسازی فرانسوی Zédel در شهر Doubs را خریداری نمود و نام این کمپانی را به Donnet-Zédel تغییر داد ( Zédel کمپانی خودروسازی بود که در سال 1901 در سوئیس تاسیس شد و در سال 1905 به فرانسه تغییر مکان داد).

File:Donnet-Zedel 1925.JPG

 

در سال 1928 نام Zédel از نام خودروهای تولیدی حذف میشود و خودروها تنها با نام دونه عرضه میشوند.

File:Donnet Zedel CI6.JPG

File:Donnet car lorry.jpg

در سال 1934 کمپانی دونه توسط سیمکا خریداری و تولید آن متوقف میشود.