تور لواسان 1396 / Lavasan Tour 2017

برنامه تور لواسان در مرداد ماه 1396 بصورت تور رفت و برگشت لواسان و صرف نهار برگزار گردید.