برنامه های آینده Future

به علت شیوع بیماری COVID-19 این کلوب از سال 03-2019 تا اطلاع ثانوی برنامه گردهمائی نخواهد داشت.