معرفي سيستم ها Demostrations

توجه!

کلیه حقوق مربوط به فیلمها و کتابچه های به نمایش در آمده در این بخش متعلق به کمپانی سیتروئن فرانسه میباشد و سو استفاده از آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

Attention!

All Movies and books shown in this part of site is copyright (C) Citroёn Automobiles, France.

سيستم هيدروپنوماتيك چيست؟ (به زبان آلماني):

What is Hydropenumatic (Deutsche):

ایمنی چیست؟ (به زبان انگلیسی):

What is Safety (English):

معرفي سيستم اكتيوا (به زبان فرانسه):

Activa Suspention System (Français):

موتورهاي جديد شانزده سوپاپ 1.8 و 2.0 لیتری سیتروئن زانتيا (به زبان فرانسه):

New 16 Valve engines for Xantia (Français):

سيستم هاي جديد ايمني بر روي زانتيا فاز 2 (به زبان فرانسه):

New Safety Systems on Xantia Phase II (Français):

گیربکس AL4 بر روي زانتيا فاز 2 (به زبان فرانسه):

AL4 transmission on Xantia Phase II (Français):