فيلم هاي خطوط توليد Production Line Movies

توجه!

کلیه حقوق مربوط به فیلمها و کتابچه های به نمایش در آمده در این بخش متعلق به کمپانی سیتروئن فرانسه میباشد و سو استفاده از آنها مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

Attention!

All Movies and books shown in this part of site is copyright (C) Citroёn Automobiles, France.

خط توليد سيتروئن ، گذشته و حال:

خط توليد سيتروئن CX در Aulnay-Sous-Bois فرانسه(به زبان آلماني):

Citroën CX Production Line, Aulnay-Sous-Bois, France:

خط توليد سيتروئن زانتيا ، رِن فرانسه ، 1993:

Citroën Xantia Production Line, Rennes, France, 1993:

خط توليد سيتروئن C5 نسل دوم ، رِن فرانسه ، 2008:

Citroën C5 Production Line, Rennes, France, 2008: